+ 45 86 40 78 90 Info@jkt.dk

Opmåling af bakker

Ved enhver ny forespørgsel på dispensering af tætstablede bakker, beder JKT altid om bakkeprøver til intern bedømmelse og vurdering.

A2

Bakke
dispenserings-teknologi

Når den aktuelle bakke er vurderet, udarbejdes der en bakkerapport, der tydeligt beskriver om bakken er egnet til dispensering med A2-teknologien.

Efterfølgende fremstilles en Speed-Disp-maskine til at dispensere den aktuelle bakke, og fremover betragtes den aktuelle bakke som referencebakke.

I kombination med bedømmelsen af en eller flere forskellige bakker, bliver bakkerne altid opmålt i special-designet digitalt måleudstyr.

Bakkernes største/mindste længde og bredde opmåles.

Det verificeres, om bakkernes mål og tolerancer ligger indenfor de
oplyste mål i databladet.

Alle måledata aflæses digitalt.

Bakke-stakkens centricitet opmåles.

Det verificeres, om de forskellige bakkestakkes centricitets-tolerancer ligger indenfor de oplyste mål i databladet.

Alle måledata aflæses digitalt.

Længde og bredde på den enkelte bakke.

Her vist med opmåling af en specifik bakke.
Der opmåles der ti forskellige bakker med det samme varenummer. (bakker fremstillet i det samme formværktøj).
Alle måledata overføres digitalt, hvorefter de registreres og behandles i tilhørende regneark. Herefter er det muligt at danne sig et overblik over variationerne i alle de opmålte bakker.
Med automatisk genererede røde felter, gøres der opmærksom på hvis bakken ikke ligger indenfor de ( i bakkens respektive data blad) opgivne L x B tolerancer. Derudover kan der aflæses hvor store de opmålte forskelle ( L x B ) er på de forskellige bakker.
Med grøn kolonne til højre, verificerer JKT, at en SPEED-DISP udstyret med
A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN, kan dispensere de aktuelle bakker. Alle bakkerne dispenseres i en og samme SPEED-DISP A2 maskine.

Centricitet i bakkestakken

Her vist med opmåling af den samme bakke, i ni forskellige variationer. (bakker fremstillet i forskellige  formværktøjer).
Fra den samme bakkefabrikant.
Der opmåles derfor ni forskellige bakkestakke . 

Alle måledata overføres digitalt, hvorefter de registreres og behandles i tilhørende regneark. Herefter er det muligt at danne sig et overblik over alle de opmålte bakke-stakke.

Med automatisk genererede røde felter, gøres der opmærksom på hvis nogle af de opmålte bakkestakke ikke ligger indenfor de ( i bakkernes respektive data blade ) opgivne centricitets-tolerancer. Derudover kan der aflæses hvor store de opmålte centricitets-forskelle ( L x B ) er på de forskellige bakkestakke.

Med grøn kolonne til højre, verificerer JKT, at en SPEED-DISP udstyret med A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN, kan dispensere alle de opmålte bakkestakke. Selv med mange variationer i centricitets målene.

Bakkerne er fra samme produktfamilie men med mange forskellige udformninger og varenumre. Alle bakkerne dispenseres i en og samme SPEED-DISP A2 maskine.

Med udgangspunkt i, og vurdering af måle resultater, og med stor hensyntagen til de opmålte forskelle, er det muligt for JKT at konfigurere et A2 dispenseringsværktøj, så flere forskellige bakker med mange og forholdsvis store variationer og forskelle, nu kan dispenseres fejlfrit I en og samme Speed-Disp A2 bakkedispenserings maskine.

Dette er muligt da JKT A2 dispenserings-teknologien er intelligent og tolerance kompenserende.

Ønsker du en mere detaljeret og uddybende forklaring på hvordan JKT analyserer de centricitet forskelle, der måtte være, efter opmåling af flere forskellige bakkestakke?

Så informerer dette dokument omkring, hvordan det er muligt for A2 teknologien at udnytte den TOLERANCE KOMPENSERENDE egenskab fuldt ud.

Jysk Konstruktions Teknik har gennem mange år leveret professionelle bakkedispenserings-løsninger til industrien i ind- og udland. Det har givet os en erfaring og et know-how, som i dag er internationalt anerkendt.