+ 45 86 40 78 90 Info@jkt.dk

Muligheder og besparelser

Muligheder og besparelser

Med A2 bakkedispenserings-teknologien, kan JKT nu tilbyde alle i markedet en fejlfri dispensering af tætstablede bakker. Hermed er der nu store muligheder for at tænke på reduktioner af store stablingsafstande. I mange tilfælde vil der være reduktionsmuligheder på over 500%.

I det viste eksempel er der en reduktion på 457 %.

A2 teknologien er målrettet virksomheder  der ønsker  besparelser, optimeringer og rationaliseringer.

Virksomheder der allerede anvender tætstablede bakker i produktionen

Med A2 bakkedispenserings-teknologien kan JKT nu tilbyde en fejlfri dispenserIngs af  tætstablede bakker. SPEED-DISP bakkedispenserings-maskinen vil nemt kunne integreres i allerede bestående udstyr.

Fordele

 • Stop og fejl i bakkedispenseringen elimineres
 • Øget produktivitet, på hele produktionslinjen.
 • Mandskabsbesparelser ved fejlretninger
 • Ventetid for operatører ved linjestop er elimineret

Virksomheder der anvender traditionelle bakker i produktionen

Mulighed for, i tæt dialog med bakkeleverandøren at arbejde hen imod, at bakkerne fremstilles med en mindre stablingsafstand.

Fordele

 • Stop og fejl i bakkedispenseringen elimineres
 • Øget produktivitet, på hele produktionslinjen.
 • Mandskabsbesparelser ved fejlretninger
 • Ventetid for operatører ved linjestop er elimineret
 • Ved ovenstående eksempel vil det antal bakker der før fyldte 4,5 paller,  nu kunne  reduceres til kun at fylde en palle.
 • Lagerareal reduceres tilsvarende.
 • Store transportbesparelser i alle led, herunder container, lastbil og skib.
 • Intern transporthåndtering  reduceres også tilsvarende.

Plastbakkeproducenter

Mulighed for at minimere stablingsafstanden på bakker der i dag fremstilles med en unødig stor stablingsafstand. Med kendskab til A2 teknologien kan der allerede i designfasen af nye bakker tænkes på minimal stablingsafstand.

Fordele

 • For de plastbakkeproducenter der allerede fremstiller tætstablede bakker er der med A2 teknologien, nu mulighed for at tilbyde / hjælpe deres kunder til en fejlfri bakkedispensering.
 • For de plastbakkeproducenter der i dag fremstiller bakker med unødig stablingsafstand,  vil en reduktion af stablingsafstanden give enorme besparelser i logistik og transport såvel internt som eksternt.
 • Med den nye A2 teknologi er udviklingsmulighederne mange. Både her og nu, men i særdeleshed på den lange bane

Selv ved mindre reduktioner af stablingsafstande, vil alle ovennævnte kategorier kunne sende bedre signal  om ansvarlighed og deraf følgende grønnere profil.

Jysk Konstruktions Teknik har gennem mange år leveret professionelle bakkedispenserings-løsninger til industrien i ind- og udland. Det har givet os en erfaring og et know-how, som i dag er internationalt anerkendt.